Chủ nhật, Ngày 18 Tháng 11 Năm 2018
  • Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa!
Trang chủTìm kiếmSơ đồ trangLiên hệEnglish
Liên kết
  Đang truy cập: 55  
 
1 3 2 8 4 9 8 7
 
 
 
Chỉ đạo tuyến - GSDT Thống kê - GS dịch tễ

 Tình Hình Phát Hiện Bệnh Nhân Phong  Mới Năm 2012 Và 6 Tháng Đầu Năm 2013 Khu Vực 11 Tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên

Nguyễn Khánh Hoà

 Khám phát hiện sớm bệnh nhân phong mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Dự án phòng chống phong. Với ý nghĩa nêu trên, trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, khu vực 11 tỉnh miền Trung – Tây nguyên từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và 5 tỉnh Tây nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng đã nỗ lực tổ chức khám cho 4.190.271 lượt người (Năm 2012: 3.054.071 người, 6 tháng 2013: 1.136.200 người), đã phát hiện được 118 bệnh nhân phong mới.  

1. Kết quả đạt được:

1.1. Số người khám để phát hiện bệnh nhân phong mới:

Stt

Tỉnh

Số người được khám

Kế hoạch

Năm 2012

6 tháng 2013

Thực hiện

So sánh

Thực hiện

So sánh

1

Đà nẵng

150.000

   153.245

102,16

74.100

49,40

2

Quảng nam

230.000

   257.000

111,74

41.600

18,09

3

Quảng ngãi

220.000

   160.862

73,12

115.700

52,59

4

Bình định

220.000

   413.495

187,95

141.200

64,18

5

Phú yên

150.000

   235.800

157,20

28.700

19,13

6

Khánh hòa

220.000

   205.236

93,29

30.000

13,64

7

Kon tum

150.000

   270.521

180,35

80.000

53,33

8

Gia lai

400.000

   473.540

118,39

127.100

31,78

9

Đắc lắc

300.000

   308.025

102,68

148.000

49,33

10

Đắc nông

140.000

   157.848

112,75

100.200

71,57

11

Lâm Đồng

220.000

   418.499

190,23

249.600

113,45

 

Miền Trung

1.190.000

1.425.638

119,80

431.300

36,24

 

Tây nguyên

1.210.000

1.628.433

134,58

704.900

58,26

 

Toàn miền

2.400.000

3.054.071

127,25

1.136.200

47,34

Nhận xét:

- Năm 2012: tỉnh thực hiện đạt kế hoạch khám phát hiện là: Đà nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng; Tỉnh không đạt kế hoạch là: Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

- Sáu tháng năm 2013: tỉnh thực hiện đạt chưa đạt trên 50% kế hoạch khám phát hiện là: Đà nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắc Lắc.

1.2. Tình hình phát hiện bệnh nhân phong mới:

1.2.1. Năm 2012:

  

Stt

Tỉnh

BN mới

Năm 2011

Tình hình BN mới năm 2012

Tổng cộng

Nhóm MB

TT độ II

BN < 15 tuổi

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

1

Đà nẵng

5

5

3

60,00

0

0

0

0

2

Quảng nam

3

0

0

0

0

0

0

0

3

Quảng ngãi

5

9

8

88,89

1

11,11

0

0

4

Bình định

7

2

0

0

0

0

0

0

5

Phú yên

2

3

2

66,67

1

33,33

0

0

6

Khánh hòa

10

9

6

66,67

0

0

1

11,11

7

Kon tum

14

12

7

58,33

1

8,33

1

8,33

8

Gia lai

31

26

14

53,85

4

15,38

2

7,69

9

Đắc lắc

9

6

3

50,00

4

66,67

0

0

10

Đắc Nông

2

0

0

0

0

0

0

0

11

Lâm Đồng

2

1

1

100

0

0

1

0

 

Miền Trung

32

28

19

67,86

2

7,14

1

3,57

 

Tây nguyên

58

45

25

55,56

9

20,00

3

6,67

 

Toàn miền

90

73

44

60,27

11

15,07

4

5,48

Nhận xét:

- Tỉnh phát hiện bệnh nhân phong mới đạt kế hoạch là: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắc Lắc. Các tỉnh còn lại không đạt chỉ tiêu.

- Tỉnh có số bệnh nhân phong mới nhiều: Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Tỉnh có số bệnh nhân tăng là: Khánh Hòa, Đắc Lắc. Tỉnh có số bệnh nhân giảm nhanh là: Quảng Nam, Bình Định.

- Có 03 tỉnh có tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới trên 15% là: Phú Yên, Gia Lai, Đắc Lắc. So với năm 2011, tỉnh có tỷ lệ tàn tật độ 2 tăng là: Quảng Ngãi, Đắc Lắc; tỉnh có tỷ lệ tàn tật độ 2 giảm là: Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai.

- Tỷ lệ MB ở bệnh nhân phong mới giảm 14,17% so với năm 2011, tỷ lệ này cao ở hầu hết các tỉnh trong khu vực miền Trung – Tây nguyên trừ: Bình Định, Gia Lai, Đắc Lắc.

- Tỷ lệ bệnh nhân dưới 15 tuổi chiếm 5,48%, hai tỉnh thường xuyên có tỷ lệ này cao là: Kon Tum, Gia Lai.   

1.2.2. Sáu tháng đầu năm 2013:

Stt

Tỉnh

BN mới

6 tháng 2012

Tình hình BN mới 6 tháng đầu năm 2013

Tổng cộng

Nhóm MB

TT độ II

BN < 15 tuổi

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

1

Đà nẵng

3

2

2

100

0

0

0

0

2

Quảng nam

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Quảng ngãi

5

3

3

100

0

0

0

0

4

Bình định

2

8

7

87,50

1

12,50

1

12,50

5

Phú yên

1

1

1

100

1

100

0

0

6

Khánh hòa

5

0

0

0

0

0

0

0

7

Kon tum

1

9

4

44,44

1

11,11

2

22,22

8

Gia lai

12

19

13

68,42

3

15,79

3

15,79

9

Đắc lắc

5

2

1

50,00

0

0

0

0

10

Đắc Nông

0

1

1

100

0

0

0

0

11

Lâm Đồng

1

0

0

0

0

0

0

0

 

Miền Trung

16

14

13

92,86

2

14,29

1

7,14

 

Tây nguyên

19

31

19

61,29

4

12,90

5

16,13

 

Toàn miền

35

45

32

71,11

6

13,33

6

13,33

Nhận xét:

-   Sáu tháng đầu năm 2013 đã khám cho 1.136.200 lượt người phát hiện 45 bệnh nhân phong mới (Đạt 60,00% so với chỉ tiêu năm 2013; tăng 28,57% so với cùng kỳ năm 2012).

-   Tỉnh có số bệnh nhân mới tăng so với 6 tháng năm 2012 là: Bình Định, Kon Tum, Gia Lai; Tỉnh có số bệnh nhân mới giảm so với cùng kỳ năm 2012 là: Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Lâm Đồng; Tỉnh chưa phát hiện có bệnh nhân mới là: Quảng Nam, Khánh Hòa.

-   Tỷ lệ tàn tật độ II ở bệnh nhân phong mới: 13,33%, giảm 6,67% so với kết quả 6 tháng năm 2012. Tỉnh có tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới ≥ 15% là: Gia lai, Phú Yên.

-   Tỷ lệ bệnh nhân MB ở BN phong mới: 71,11%, tăng 19,67% so với kết quả 6 tháng đầu năm 2012. Tỷ lệ này cao ở các tỉnh: Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai.

-   Tỷ lệ bệnh nhân trẻ em ở BN phong mới: 13,33%, tăng 10,47% so với kết quả 6 tháng năm 2012.

2. Tóm lại:

- Hình thức khám phát hiện chủ động trong thời gian qua tập trung vào các phương pháp:

+ Khám có ảnh Lâm sàng.

+ Khám tiếp xúc mở rộng.

+ Khám cụm dân cư.

+ Hỗ trợ khám phát hiện.

          - Năm 2012 các tỉnh không đạt các chỉ tiêu khám phát hiện là:

          + Số người được khám để phát hiện bệnh phong có: Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

          + Số bệnh nhân phong mới được phát hiện có: Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đắc Nông, Lâm Đồng.

          + Tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới ≥ 15% có:  Phú Yên, Gia Lai, Đắc Lắc.

          - Sáu tháng năm 2013 các tỉnh chưa đạt 50% các chỉ tiêu khám phát hiện là:

          + Số người được khám để phát hiện bệnh phong có: Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai.

          + Số bệnh nhân phong mới được phát hiện có: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Lâm Đồng.

          + Tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới ≥ có:  Phú Yên, Gia Lai.

          + Tỷ lệ trẻ em ở bệnh nhân phong mới cao ở 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Bình Định.

 

 

Ngày 16/05/2014
nguyễn khánh hòa  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

THÔNG BÁO

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa kính mời Quý Bác sĩ và các anh chị hoạt động trong chuyên ngành Da liễu tham dự Hội Nghị Sinh Hoạt Khoa Học Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 23, năm 2018.

Thời gian dự kiến: ngày 14 tháng 12 năm 2018.

 

 

CÁC CHUYÊN KHOA SÂU, MŨI NHỌN

1. Da liễu chuyên sâu, đầu ngành của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên:

* Điều trị tất cả các bệnh da, bệnh hoa liễu.

* Hồi sức cấp cứu bệnh da liễu nặng

2. Thẩm mỹ và chăm sóc da:

* Thẩm mỹ da, trẻ hóa da, điều trị sạm da, sẹo, triệt lông…bằng công nghệ Laser, ánh sáng, tế bào gốc. Hiện đại hàng đầu Việt Nam.

* Chăm sóc da, chống lão hóa, trẻ hóa da, Spa, thư giãn.

* Phẫu thuật thẩm mỹ: Mắt, mũi, miệng, hàm, mặt nâng vú, hút mỡ,…theo công nghệ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc.

3. Hồi sức cấp cứu đa khoa:

* Cấp cứ các chuyên khoa.

* Điều trị và hồi sức các ca bệnh nặng.

4. Ngoại khoa và kỹ thuật cao:

* Phẫu thuật nội soi, phẫu thuật cấp cứu, phẫu thuật tổng quát.

* Phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật xương khớp, thay khớp háng, khớp gối.

* Phẫu thuật đục thủy tinh thể Phaco.

* Phẫu thuật sản khoa…

5. Khám bệnh đa khoa:

* Đầy đủ các chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu.

6. Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh:

- Xét nghiệm tổng quát.

- Xét nghiệm chuyên sâu:

+ Ký sinh trùng.

+ Miễm dịch.

+ Vi sinh:

* Xác định căn nguyên gây bệnh.

* Nuôi cấy kháng sinh đồ.

+ Sinh hóa, huyết học.

+ Giải phẫu bệnh: Chấn đoán tế bào, hóa mô miễn dịch, chấn đoán sớm ung thư.

+ Sinh học phân tử chẩn đoán căn nguyên gây bệnh phát hiện, xác định gen vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng.

            + Xét nghiệm nội tiết tố, xét nghiệm kiểm soát trước sinh.

- Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm da, Siêu âm 4D, siêu âm màu, siêu âm tổng quát, đo điện tim, điện não...

 

 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên tục năm 2018

 

Lịch Khám bệnh

 

 Bệnh viện cần tuyển Bác sỹ:

- Bác sỹ Đa khoa hệ chính quy.

- Bác sỹ Chuyên khoa: Sản - Nội Tim Mạch - HSCC - Nhi sơ sinh.

Xin vui lòng liên hệ Phòng TCCB ( liên hệ BS Toản: đt 0905764065) 

 
TÁC NGHIỆP
TIN VIDEO
Giới thiệu Bệnh viện
  Trang tin điện tử Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa 
Giấy phép của Cục Báo chí – Bộ Văn hóa Thông tin số: 54/GP-BC ngày 01/03/2006
  Bản quyền: Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa
 Tel: (84 0256) 3747 999 – Fax: (84 0256) 3646 344 – Đt.Tư vấn (84 0256 3532 536) Email: quyhoandh2005@gmail.com