Thứ ba, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2020
  • Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa!
Trang chủTìm kiếmSơ đồ trangLiên hệEnglish
Liên kết
  Đang truy cập: 78  
 
1 6 2 2 7 2 4 0
 
 
 
Chỉ đạo tuyến - GSDT Thống kê - GS dịch tễ

 
KẾT QỦA PHÂN VÙNG DỊCH TỄ PHONG NĂM 2019 TẠI 12 TỈNH KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN 

I. Đặt vấn đề: 

 Với số liệu thống kê trong 5 năm (từ 2014 – 2018) bằng phương pháp phân vùng dịch tễ phong của Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, chúng tôi tiến hành phân vùng dịch tễ Phong năm 2019 của 12 tỉnh khu vực miền Trung – Tây nguyên, nhằm mục đích:

- Góp phần nghiên cứu tình hình dịch tễ về bệnh Phong ở khu vực miền Trung – Tây nguyên.
- Trên cơ sở của phân vùng dịch tễ:
+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống phong năm 2019.
+ Đề xuất các biện pháp kỹ thuật;
 
II. Kết quả phân vùng dịch tễ và biện pháp can thiệp tại 12 tỉnh khu vực miền Trung – Tây nguyên năm 2019.
1. Kết quả phân vùng dịch tễ phong năm 2019:
Stt
Tỉnh
Tổng số
Kết quả phân vùng năm 2019
Vùng 1
Vùng 2
Vùng 3
Vùng 4
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
1
Đà Nẵng
56
52
3,4
3
3,5
1
2,7
0
0,0
2
Quảng Nam
244
238
15,6
6
7,0
0
0,0
0
0,0
3
Quảng Ngãi
184
175
11,4
4
4,7
3
8,1
2
11,8
4
Bình Định
159
144
9,4
13
15,1
2
5,4
0
0,0
5
Phú Yên
112
101
6,6
9
10,5
2
5,4
0
0,0
6
Khánh Hòa
137
121
7,9
14
16,3
2
5,4
0
0,0
7
Ninh Thuận
65
54
3,5
10
11,6
1
2,7
0
0,0
8
Kon Tum
97
90
5,9
1
1,2
2
5,4
4
23,5
9
Gia Lai
222
186
12,2
14
16,3
14
37,8
8
47,1
10
Đắk Lắk
185
176
11,5
3
3,5
5
13,5
1
5,9
11
Đắk Nông
61
55
3,6
1
1,2
3
8,1
2
11,8
12
Lâm Đồng
148
138
9,0
8
9,3
2
5,4
0
0,0
Miền Trung
957
885
57,8
59
68,6
11
29,7
2
11,8
Tây Nguyên
713
645
42,2
27
31,4
26
70,3
15
88,2
Tổng cộng
1670
1530
100
86
100
37
100
17
100
 
2. Nhận xét:
- So với năm 2018, các xã vùng 4 và vùng 3 giảm mạnh cụ thể: xã vùng 4 giảm 37,03% từ 27 xã năm 2018 xuống còn 17 xã năm 2019, các xã vùng 3 giảm 19,5%, từ 46 xã năm 2018 xuống còn 37 xã năm 2019.
- Các tỉnh có số xã vùng 4 nhiều nhất là: Gia Lai (8/17 xã) và Kon Tum (4/17 xã) chiếm 70,5% số xã vùng 4 của toàn khu vực.
- Toàn khu vực trong năm 2019, 7 tỉnh không có xã vùng 4 gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng
- Diễn biến xã vùng 4:
+ Trong khu vực so với năm 2018 không có tỉnh nào có xã vùng 4 tăng thêm.
+ Các tỉnh có số xã vùng 4 giảm so với năm 2017 là: Khánh Hòa (năm 2018: 2 xã), Gia Lai (năm 2018: 13 xã), Kon Tum (năm 2018: 7 xã).
+ Các tỉnh có số xã vùng 4 không thay đổi so với năm 2018 là:  Quảng Ngãi (2 xã). Đắk Lắk (1 xã), Đăk Nông (2 xã).
- Phân bố các vùng dịch tễ là vùng 4 tại các tỉnh có khác nhau:
+ Tỉnh Quảng Ngãi, phân bố chủ yếu ở 2 huyện miền núi, không xuất hiện ở các huyện trung du và đồng bằng.
+ Tỉnh Kon Tum, phân bố chủ yếu ở các huyện phía tây, kéo dài tứ bắc vào nam. Phần lớn ở khu vực mà điều kiện kinh tế còn khó khăn.
+ Tỉnh Gia Lai, phân bố gần hết các huyện phía tây, khu vực này xa trung tâm, đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp.
+ Tỉnh Đắk Lắk, chỉ xuất hiện ở huyện Buôn Đôn tiếp giáp với nước bạn Campuchia.
+ Tỉnh Đăk Nông, phân bố chủ yếu ở huyện Đăk Glong tiếp giáp với Lâm Đồng.
 
3. Các biện pháp can thiệp:
Stt
Tên vùng dịch tễ
Các biện pháp can thiệp
Khám phát hiện
Huyện, xã phải đạo tạo lại
Truyền thông
Giáo dục
Cộng đồng
Bệnh nhân
1
Vùng 1: Không có bệnh phong lưu hành
10% số xã
10% số xã
Đại chúng
(-)
(-)
2
Vùng 2: Bệnh phong lưu hành thấp
KTX+20% số xã
20% số xã
Địa phương
(+)
(+)
3
Vùng 3: Bệnh phong lưu hành vừa
KTX+50% số xã
100% số xã
Đại chúng và địa phương
(++)
(++)
4
Vùng 4: Bệnh phong lưu hành cao
KTX+100% số xã
100% số xã
Đại chúng và địa phương
(+++)
(+++)

 - Ưu tiên mọi nguồn lực trước hết là cho các xã vùng 4 rồi vùng 3.
- Các xã vùng 1 và vùng 2 áp dụng biện pháp kỹ thuật chủ yếu là để kiểm soát tình hình bệnh phong tại cộng đồng. Bên cạnh đó tiếp tục truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ:
1. Kết luận:
Trên cơ sở những khó khăn thách thức của khu vực miền Trung – Tây nguyên, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa triển khai phân vùng dịch tễ Phong, trong quá trình xây dựng, áp dụng đã ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được chức năng:
- Xác định tình hình dịch tễ bệnh Phong khu vực MT-TN đến xã;
- Trên cơ sở của phân vùng để dề xuất các biện pháp và lập kế hoạch phòng chống Phong;
- Căn cứ vào tình hình dịch tễ bệnh Phong 12 tỉnh khu vực MT-TN năm 2019, ta chia các tỉnh thành các tốp như sau:
+ Tốp 1: các tỉnh có lưu hành bệnh phong cao: Gia Lai, Kon Tum.
+ Tốp 2: các tỉnh có lưu hành bệnh phong vừa: Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông.
+ Tốp 3: các tỉnh có lưu hành bệnh phong thấp: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.
2. Kết luận va kiến nghị:
- Tóm lại việc phân vùng dịch tễ phong là cần thiết và rất quan trọng. Trước khi lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống phong, mỗi quốc gia, mỗi khu vực và mỗi địa phương cần tổ chức phân vùng.
- Để phương pháp này ngày càng hiệu quả phát huy hết vai trò và ý nghĩa, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa kính đề nghị 12 tỉnh khu vực MT-TN áp dụng phân vùng dịch tễ này trong hoạt động dự án phòng chống phong năm 2019.

Ngày 30/01/2019
TS.BS. Vũ Tuấn Anh, BSCKII. Nguyễn Khánh Hòa, CN. Trần Sỹ Duy  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

THÔNG BÁO
 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT I NĂM 2020.pdf

 

Thông báo mời thầu 2019

Gói thầu số 1: 06 danh mục xét nghiệm

Gói thầu số 2: 03 Thiết bị danh mục da liễu


 

Thông báo về việc tuyển Bác sĩ

Căn cứ nhu cầu công tác và nhân lực tại khoa, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung Ương Quy Hòa thông báo như sau:

Đối tượng cần tuyển: 

+ BS Phục Hồi Chức Năng

+ BS Giải Phẫu Bệnh - Da liễu

+ BS Dinh Dưỡng
 
+ BS Đa Khoa
 
 + BS Gây Mê Hồi Sức

 + BS Răng Hàm Mặt
 
Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Tổ chức cán bộ (Cơ sở Quy Hòa), Số điện thoại liên hệ: 0905764065 
 
Địa chỉ Bệnh viện: Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa;
KV2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

 

 

 
TÁC NGHIỆP
TIN VIDEO
Giới thiệu Bệnh viện
  Trang tin điện tử Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa 
Giấy phép của Cục Báo chí – Bộ Văn hóa Thông tin số: 54/GP-BC ngày 01/03/2006
  Bản quyền: Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa
 Tel: (84 0256) 3747 999 – Fax: (84 0256) 3646 344 – Đt.Tư vấn (84 0256 3532 536) Email: quyhoandh2005@gmail.com