Thứ ba, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2020
  • Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa!
Trang chủTìm kiếmSơ đồ trangLiên hệEnglish
Liên kết
  Đang truy cập: 94  
 
1 6 2 2 7 8 0 2
 
 
 
Chuyên đề KCB Phong chuyên sâu

TÌNH HÌNH PHÁT HIỆN BỆNH NHÂN PHONG MỚI KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN SAU LOẠI TRỪ BỆNH PHONG
 
                                                                    BSCKII Nguyễn Khánh Hòa
                                                                   BSCK I Trần Duy Thạch
     Trong bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào, công tác khám phát hiện sớm bệnh nhân phong mới luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Dự án phòng chống phong. Với ý nghĩa nêu trên, trong 15 năm qua khu vực miền Trung – Tây nguyên đã đầu tư về con người, kinh phí và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát hiện sớm bệnh nhân phong mới, từ đó từng bước khống chế nguồn lây trong cộng đồng. Dịch tễ bệnh phong khu vực miền Trung – Tây nguyên dần ổn định: tỷ lệ lưu hành năm 2000 là 0,41/10.000 dân đến năm 2015 là 0,035/10.000 dân, tỷ lệ phát hiện bệnh nhân phong mới năm 2000 là 3,76/10.000 dân đến năm 2015 là 0,29/10.000 dân, tỷ lệ tàn tật độ 2 năm 2000 là 23,00% đến năm 2015 là 11,11%.
 
Năm 2016 là năm đầu tiên 11 tỉnh miền Trung – Tây nguyên bước vào giai đoạn mới – giai đoạn sau loại trừ bệnh phong cấp tỉnh. Để giữ vững thành quả đã đạt được, mặc dù còn rất nhiều khó khăn song 11 tỉnh miền Trung – Tây nguyên đã vượt qua thách thức, tổ chức khám phát hiện bệnh nhân phong mới thu được thành công nhất định. 
1. Kết quả phát hiện bệnh nhân phong mới năm 2016:
1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch khám phát hiện năm 2016:
 
Stt
Tỉnh
Kế hoạch năm 2016
Thực hiện
So sánh
2015
2016
Năm 2015
Kế hoạch 2016
1
Đà Nẵng
2
0
1
(+) 100
50,00
2
Quảng Nam
2
2
0
(-) 100
0,00
3
Quảng Ngãi
5
1
3
(+) 200
60,00
4
Bình Định
5
2
4
(+) 100
80,00
5
Phú Yên
2
1
3
(+) 200
150
6
Khánh Hòa
6
6
2
(-) 66,67
33,33
7
Kon Tum
4
4
8
(+) 100
200
8
Gia Lai
12
13
11
(-) 15,38
91,67
9
Đắc Lắc
3
3
4
(+) 33,33
133,33
10
Đắc Nông
1
2
2
0
200
11
Lâm Đồng
3
2
3
(+) 50,00
100
Miền Trung
22
12
13
(+) 8,33
59,09
Tây nguyên
23
24
28
(+) 16,67
121,74
Toàn miền
45
36
41
(+) 13,89
91,11
 
Trong năm 2016, toàn khu vực đã phát hiện 41 bệnh nhân phong mới, tăng 13,89% so với năm 2015 và đạt 91,11% kế hoạch.
Tỉnh phát hiện nhiều bệnh nhân phong mới là: Gia Lai 11 bệnh nhân chiếm 26,83%, Kon Tum 8 bệnh nhân chiếm 19,51%, Bình Định và Đắc Lắc cùng phát hiện 4 bệnh nhân chiếm 9,75%.
Tỉnh đạt kế hoạch năm 2016 là: Phú Yên đạt 150%, Kon Tum 200%, Đắc Lắc 133,33%, Đắc Nông 200%, Lâm Đồng 100%. Các tỉnh còn lại chứa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt tỉnh Quảng Nam không phát hiện có bệnh nhân phong mới nào.
Tỉnh có số bệnh nhân tăng so với năm 2015 là: Quảng Ngãi tăng 200%, Bình Định tăng 100%, Phú Yên tăng 200%, Kon Tum tăng 100%, Đắc Lắc tăng 33,33%, Lâm Đồng tăng 50,00%.
1.2. Tình hình bệnh nhân phong mới phát hiện năm 2016:
  
Stt
Tỉnh
Tình hình BN mới
Tổng số
Nhóm MB
Tàn tật độ II
BN< 15 tuổi
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
Đà Nẵng
1
1
100
1
100
0
0
2
Quảng Nam
0
0
0
0
0
0
0
3
Quảng Ngãi
3
3
100
0
0
0
0
4
Bình Định
4
4
100
0
0
0
0
5
Phú Yên
3
2
66,67
0
0
1
33,33
6
Khánh Hòa
2
2
100
0
0
0
0
7
Kon Tum
8
7
87,5
0
0
0
0
8
Gia Lai
11
9
81,81
1
9,09
1
9,09
9
Đắc Lắc
4
4
100
3
75,00
0
0
10
Đắc Nông
2
2
100
1
50,00
0
0
11
Lâm Đồng
3
3
100
1
33,33
0
0
Miền Trung
13
12
92,3
1
7,69
1
7,69
Tây nguyên
28
25
89,29
6
21,43
1
3,57
Toàn miền
41
37
90,24
7
17,07
2
4,88
 
Tỷ lệ tàn tật độ II ở bệnh nhân phong mới là: 17,07% tăng 5,96% so với kết quả năm 2015 (11,11%). Tỉnh có tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới trên 15% là: Đà Nẵng 1 bệnh nhân chiếm 100%, Đắc Lắc 3 bệnh nhân chiếm 75%, Đắc Nông 1 bệnh nhân chiếm 50%, Lâm Đồng 1 bệnh nhân chiếm 33,33%.
Tỷ lệ MB ở bệnh nhân phong mới là: 90,24% tăng 6,91% so với năm 2015 (83,33%). Các tỉnh có tỷ lệ MB ở bệnh nhân phong mới cao trên 90% là: Đà Nẵng 100%, Quảng Nam 100%, Bình Định 100%, Khánh Hòa 100%, Đắc Lắc 100%, Đắc Nông 100%, Lâm Đồng 100%.
Tỷ lệ trẻ em ở bệnh nhân phong mới là: 4,88% (giảm 3,21% so với năm 2015), xuất hiện ở 2 tỉnh là: Phú Yên 1 bệnh nhân chiếm 33,33% và Gia Lai 1 bệnh nhân chiếm 9,09%
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phát hiện bệnh nhân phong mới năm 2016:
- Tâm lý chủ quan sau loại trừ ở một số tỉnh: sau loại trừ một số tỉnh chững lại các hoạt động liên quan đến phát hiện bệnh nhân phong mới, đặc biệt là khám phát hiện chủ động.
- Tình trạng bị cắt giảm kinh phí hoạt động phòng chống phong đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động phát hiện bệnh nhân phong mới.
- Năm 2016 kinh phí trung ương về rất muộn (đến tháng 11/2016) làm cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phòng chống phong bị động, nhiều hoạt động nằm trong tình trạng phải chờ kinh phí trong đó có hoạt động khám phát hiện bệnh phong mới.
- Với nhiều lý do khác nhau, hoạt động truyền thông về bệnh phong còn mang tính hình thức, chưa có bề rộng lẫn chiều sâu. Nhận thức của nhân dân về bệnh phong còn thấp.
3. Tóm lại:
Trong năm 2016, mặc dù còn nhiều rất nhiều khó khăn và thách thức song 11 tỉnh khu vực miền Trung – Tây nguyên đã nỗ lực phấn đấu tổ chức khám phát hiện bệnh nhân phong mới thu được 1 số kết quả nhất định. Tuy nhiên, ở 1 số tỉnh, 1 số nơi vẫn còn những hạn chế như: sao nhãn các hoạt động phòng chống phong, số lượng bệnh nhân phát hiện chưa được nhiều, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, bệnh nhân mới có tàn tật độ 2 vẫn còn cao…. Để đạt được kết quả cao trong khám phát hiện bệnh nhân phong mới trong năm 2017, Ban chủ nhiệm Dự án phòng chống phong và 11 tỉnh cần tập trung một số nội dung công việc như sau:
- Nâng cấp kinh phí cho hoạt động phòng chống phong ở các tỉnh, đặc biệt ở các tỉnh Tây nguyên.
- Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục về bệnh phong trong cộng đồng dân cư.
- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động khám phát hiện chủ động như: Khám có ảnh lâm sàng, khám tiếp xúc mở rộng, khám cụm dân cư.

 

Ngày 24/01/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

THÔNG BÁO
 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT I NĂM 2020.pdf

 

Thông báo mời thầu 2019

Gói thầu số 1: 06 danh mục xét nghiệm

Gói thầu số 2: 03 Thiết bị danh mục da liễu


 

Thông báo về việc tuyển Bác sĩ

Căn cứ nhu cầu công tác và nhân lực tại khoa, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung Ương Quy Hòa thông báo như sau:

Đối tượng cần tuyển: 

+ BS Phục Hồi Chức Năng

+ BS Giải Phẫu Bệnh - Da liễu

+ BS Dinh Dưỡng
 
+ BS Đa Khoa
 
 + BS Gây Mê Hồi Sức

 + BS Răng Hàm Mặt
 
Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Tổ chức cán bộ (Cơ sở Quy Hòa), Số điện thoại liên hệ: 0905764065 
 
Địa chỉ Bệnh viện: Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa;
KV2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

 

 

 
TÁC NGHIỆP
TIN VIDEO
Giới thiệu Bệnh viện
  Trang tin điện tử Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa 
Giấy phép của Cục Báo chí – Bộ Văn hóa Thông tin số: 54/GP-BC ngày 01/03/2006
  Bản quyền: Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa
 Tel: (84 0256) 3747 999 – Fax: (84 0256) 3646 344 – Đt.Tư vấn (84 0256 3532 536) Email: quyhoandh2005@gmail.com